Kerkkoon retkikohteet ja -reitit

Kotikylässämme mietittiin osana vuonna 2004 valmistunutta kyläsuunnitelmatyötä, mitä retkikohteita ja ulkoilureittejä täältä löytyy. Kylän rajojen sisäpuolella ei pysytelty tiukasti: mukaan valittiin laajemmalti lähistöllä olevia paikkoja, joissa kerkkoolaiset ovat aikojen kuluessa liikkuneet. Nämä kohteet ja reitit luetteloitiin ja merkittiin oheiseen karttaan. Kartassa vihreävalkoisten ympyröiden sisällä olevat numerot viittaavat kohteitten ja reittien kuvauksiin, jotka löytyvät alta.

retkikarttanettiin

VESISTÖJÄ

 

1. Porvoonjoki

 

Kyläyhdistys on kunnostanut uimapaikan Tukkilan sillan kupeeseen. Paikalla on pieni pukukoppi ja laituri. Terveystarkastaja valvoo veden laatua, joka on kesää 2003 lukuunottamatta ollut koko kesän uimakelpoinen.

 

2. Henttalankoski

 

Pitkähkö matala ja kivinen koski, joka ei kuitenkaan talvellakaan jäädy kokonaan umpeen. Kovalla pakkasella voit nähdä siellä mm. koskikaran sukeltelemassa. Jyrkällä rantatöyräällä kulkee kapea polku.

 

3. Pässinoja

 

Pässinoja on kapea puro Henttalasta Alhoon menevän tien puolivälissä. Purossa on keväisin pieni koski. Ympärillä oleva metsä on pidetty jo pitkään luonnontilaisena. Se on varsin vanhaa ja lehtomaista.

 

4. Strömsbergin koski

 

Strömsbergin koski sijaitsee naapurikylässä, Virtaalassa. Koski on padottu ja siihen on rakennettu pieni voimalaitos. Padon kiertää uudehko kalaporras. Kosken alapuolella on nuotiopaikka. Sinne pääset menemällä Virtaalaan Saksalantien risteykseen, josta lähtee pieni hiekkatie – Patotie – kohti rantaa. Hirsivessojen kohdalta kulkee polku alas nuotiopaikalle ja rantaan.

 

5. Eriksdalinjärvi

 

Hitaasti ruovikoituva järvi sijaitsee naapurikylässä, Alhossa. Siellä voit tavata monenlaisia lintuja: mm. laulujoutsen- sekä kurkipariskunta pesivät ja öisin on mahdollista kuulla yölaulajien konsertteja.

 

RETKIKOHTEET

 

6. Runni

 

Porvoosta Kerkkooseen saavuttaessa maisemaa hallitsee jyrkkä hiekkarinne, Runni. Sen ylärinteeltä näkyy hienosti Porvoonjokilaaksoon ja kylätaajamaan. Parhaiten maisemia pääset katselemaan kulkemalla koulun pihan kautta ja menemällä urheiluhallin takana olevasta aidan aukosta läpi.

 

7. Jaakkolankallio

 

Kalliolta näkyy kasvaneiden mäntyjen lomasta Porvoonjoen uomaa, rantatörmää ja Koskelan tila. Kalliolle pääset kulkemalla ensin Rallitietä pitkin ja kääntymällä vanhan suksitehtaan jälkeen vasempaan menevälle tielle. Muutaman kymmenen metrin jälkeen lähtee polku vasemmalle ylös kallioille.

 

8. Suitteenmäki

 

Porvoonjoen tuntumassa, läntisellä rannalla keskellä tasaista peltomaisemaa kohoaa kaunis, tasaisen pyöreä hiekkainen mäki, jolla kasvaa avoimesti komeita mäntyjä. Mäen päälle menee polku Tukkilantieltä.

 

9. Kirkkokivi

 

Kirkkokivi on vanha suosittu kyläläisten retkikohde. Itse kivi on suuri vähitellen rapautuva siirtolohkare, jonka päälle pääsee tikkaita pitkin. Kerrotaan, että kivi on saanut nimensä siitä, että sieltä aikoinaan näkyi kolme eri kirkkoa. Nykyään ne kuitenkin jäävät kasvaneiden puiden taakse, mutta muuten kiveltä näkyy metsäistä maisemaa varsin pitkälle. Kivelle pääset kahta eri polkua pitkin ulkoilumajalta (polut ovat paikoitellen hiukan epäselviä, joten ensimmäisen kerran kivelle kannattaa mennä jonkun reitin tuntevan kanssa tai Kerkkoon urheilijoiden järjestämän retken mukana) tai pitkin hiekkatietä: Kirkkokiventiellä n. 2 km päässä vasemmalla puolen tietä on pieni levennys ja oikealla pienen ojan toiselta puolelta lähtee polku ylös kalliolle.

 

10. Tupakallio

 

Tupakallio sijaitsee naapurikunnan Askolan puolella. Kalliolla on komeat jyrkät rinteet ja hyvät näkymät kohti Särkijärven kylää. Kallion tienoilla voit nähdä mäyrän liikuskelemassa. Tupakalliolle pääset Kirkkokiventieltä poikkeavaa metsäautotietä pitkin.

 

11. Kettukallio

 

Kettukallio muodostuu kahdesta kallion nyppylästä, joiden väliin jää kapea sola. Solassa liikkuu usein hirviä. Kettukallion jyrkässä rinteessä on myös luola.

 

12. Hiidenkirnu (Pudas)

 

Pieni, suunnilleen 10 litran ämpärin kokoinen hiidenkirnu sijaitsee joen länsirannalla ja sitä vastapäätä joen toisella puolella on Koukkulinnan mäki. Hiidenkirnulle pääset Putaantieltä oikealle poikkeavaa hiekkatietä ja siitä jatkuvia polkuja pitkin. Hiidenkirnua ei ole merkitty maastoon mitenkään, joten joudut luultavasti etsimään sitä jonkin aikaa sammaleisesta kalliorinteestä.

 

13. Hiidenkirnu (Grottabacka)

 

14. Keinukallio, Tanssikallio

 

15. Kivikautiset asuinpaikat

 

mm. Henttala, Pudas, Koppeli, Muuronpelto.

 

16. Linnoituslaite 1700-luvulta

 

Tanhunmäen päällä

 

17. Kirkkokallio

 

Kallion päältä näkyy Porvoon kirkko.

 

POLKUJA JA KÄVELYREITTEJÄ

 

18. Ulkoilumaja

 

Ulkoilumaja sijaitsee n. 3 km kylätaajamasta. Majalle pääset ajamalla kylätaajamasta Henttalantietä pitkin n. 2 km, jonka jälkeen käännytään oikealle Alho 5 –viitan kohdalta. Noin 1 km matkan jälkeen kääntyy hiekkatie – Majatie – vasempaan. Ulkoilumajan maastossa kulkee eripituisia ja osin varsin mäkisiäkin reittejä. Talvella reiteille tehdään ladut ja osa niistä on myös valaistu.

 

19. Koppelin polku

 

Kalliolle pääset kulkemalla ensin Rallitietä pitkin ja kääntymällä vanhan suksitehtaan jälkeen vasempaan menevälle tielle. Muutaman kymmenen metrin jälkeen lähtee polku vasemmalle ylös kallioille. Polku mutkittelee ensin pitkin paljasta kalliota ja laskeutuu sitten alas mäeltä pienelle aukiolle useamman polun risteykseen. Vasemmalle lähtevä polku vie Koppelintielle, joka puolestaan päättyy Henttalantiehen. Polun varressa voi nähdä mm. keväällä kukkivan näsiän ja suuren siirtolohkareen. Kiviaitojen tuntumassa on omenapuu ja syvemmällä ryteikössä kriikunapuita, joista hyvällä onnella löytää syksyllä luumunsukuisia hedelmiä.

 

20. Kankaanmäen polku

 

Polku lähtee Koppelintien loppupäästä vasempaan metsän siimekseen kohdasta, jossa oikealla puolen tietä on harmaa lato. Metsässä on polulla yksi risteys n. 1 km päässä. Jos haluat päästä Hannulankujalle ja Henttalantielle, käänny polkujen risteyksestä vasempaan ja hiekkatien risteyksestä vasempaan. Kääntyessäsi polkujen risteyksestä oikealle pääset metsää ja pellon viertä kulkevaa polkua pitkin Koppelintien päähän.

 

21. Metsäautotien lenkki

 

22. Vähä-Ojalantien lenkki

 

23. Huhmarintien lenkki

 

24. Kakkurinkierron lenkki

 

25. Tukkilantien lenkki

 

26. Alhon lenkki

 

27. Putaan hiekkatiet

 

28. Polku Kerkkoosta Suomenkylään

 

Polku lähtee Latniityntien päästä. Käytetty ainakin vielä sotien jälkeen koulutienä Kerkkoosta Porvooseen.

 

29. Latureitit

 

Kerkkoon urheilijat tekee talvisin vaihtelevia latureittejä ympäri kylää.

 

30. Järvelän kierros