Toimintasuunnitelma 2012

Kerkkoon kyläyhdistys ry.
TOIMINTASUUNNITELMA 2012
  1. Kylän palveluiden parantaminen
– vanhan puhdistamon purku- ja muutostyöt
– yritysesitteen päivittäminen ja painaminen
  1. Kylätapahtumien järjestäminen:
– talvitapahtuma Kerkkoon ulkoilumajalla 12.2.2012
– Vuoden uusmaalainen kylä-juhlan järjestäminen 6.5.2012 klo 15-17
– Kerkkoon polkuretken järjestäminen keväällä 2012
– Kulttuuriviikonloppu 24.-26.8.2012
– syysmarkkinat Henttalassa 9.9.2012
– jouluglögit kirjastossa
  1. Kylämaiseman hoito:
         – kylän tienvarsien kevätsiivous
– kanoottirannan kunnossapito
  1. Kylän toiminnasta tiedottaminen
– kylätiedotteen kokoaminen ja jakaminen kolme kertaa vuodessa
– kyläyhdistyksen Internet-sivujen päivitys
– paikallislehdet
  1. Stipendisumman lahjoittaminen Kerkkoon koulun vanhempainyhdistykselle
  1. Yhteydenpito kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin sekä aloitteiden tekeminen kylää koskevissa asioissa.