Toimintakertomus 2010

Kerkkoon kyläyhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2010

YLEISTÄ

Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.3.2010 klo 18.30 Kerkkoon koulun ruokalassa.

Kylätoimikunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kylätoimikunnan jäseniä olivat Sari Koivuvuori, Kari Markkanen, Pentti Martimo, Ilari Mäkinen (varapuheenjohtaja), Anne Rihtniemi-Rauh, Sari Salin-Hämäläinen, Piritta Simola (sihteeri), Paula Teinonen-Lahti (puheenjohtaja), Sari Virtanen (rahastonhoitaja) ja Ninna Vuorio. Lisäksi kokouksissa oli läsnäolo- ja puheoikeus kylän kaupunginvaltuutetulla Marja Nurmella.

 

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA

Ennen kyläyhdistyksen vuosikokouksen alkua 23.3.2010 Porvoon kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Eero Löytänen kertoi Kerkkoon kaavoituksesta.

Vuonna 2010 kyläyhdistys järjesti talvitapahtuman laskiaissunnuntaina 14.2.2010 klo 14-16 Kerkkoon ulkoilumajalla. Tapahtumassa saattoi hiihtää, laskea mäkeä, kokeilla lumikengillä kävelyä Unto Neiglickin opastamana, ostaa kahviosta lämmintä syötävää ja juotavaa, ajella moottorikelkan tai mönkijän kyydissä ja osallistua aarteenetsintään. Ystävänpäivän kunniaksi aarteina etsittiin kävijöiden vaatteisiin kiinnitettyjä samanvärisiä ja samalla numerolla merkittyjä sydämiä. Parin löytäessään palkinnoksi sai Kerkkoo-palapelejä ja makeita herkkuja. Lisäksi arvottiin yhdet lumikengät, jotka voitti Tuomo Koivuvuori. Tapahtumaan osallistui n. 120 henkeä.

 

Retki Helsingin kaupunginteatteriin järjestettiin 10.4.2011. Kävimme katsomassa koko perheelle tarkoitettua Maija Poppanen-musikaalia. Osallistujat maksoivat itse teatteriliput ja kyläyhdistys kustansi bussimatkat. Mukana retkellä oli n. 30 henkeä.

 

Toukokuun alussa kyläyhdistys osallistui kaupungin tienvarsien siivoustalkoisiin. Kyläyhdistys tiedotti asiasta, hankki jätesäkkejä Porvoon kaupungilta ja jakoi niitä kyläläisille. Osallistuminen jäi kuitenkin vähäiseksi, sillä tieto roskien keruutapahtumasta saapui kaupungilta hyvin myöhään eikä kyläyhdistys ehtinyt tiedottaa asiasta.

 

Kylän menneisyyteen liittyvää opastettua kävelyretkeä ei järjestetty tänä vuonna, koska elokuussa olevalle Kulttuuriviikolle oli suunniteltu historiaan liittyviä tapahtumia.

 

Tänä vuonna ei myöskään pidetty maisemanhoitoistutusten hoitotalkoita. Santeri Koskio muokkasi kukkapellon maan ja kylvi siihen monivuotisen kukkaseoksen. Valitettavasti kesä oli hyvin kuiva ja vain harva siemen iti.

 

Porvoon kaupunki rakensi Runninrinteeseen alkukesästä leikkipaikan. Kyläyhdistys järjesti leikkipaikan avajaiset 2.7.2010 Avajaispuheen piti apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz. Tilaisuudessa arvottiin kaupunginpuutarhuri Mikko Kauniston hankkimia kesäleikkivälineitä sekä tarjottiin kahvia, mehua ja pullaa.

 

Kyläyhdistys järjesti yhdessä muiden kylän seurojen (nuorisoseura, urheilijat ja koulun vanhempainyhdistys) sekä kyläläisten kanssa Kerkkoon kulttuuriviikon 14.-22.8.2010. Kulttuuriviikolla oli joka päivä ohjelmaa eri puolilla kylää: taidenäyttelyt, lasten konsertti, liikuntatapahtuma, historiailta, päivätanssit, kirjallisuusilta, elokuvailta, kuutamoillallinen, Taiteiden ilta ja lasten maaseutukisat. Valtaosa tapahtumista oli maksuttomia. Lisäksi oli valokuvakilpailu ja äänestettiin kylän kauneinta maisemaa. Kulttuuriviikon tapahtumissa kävi yhteensä yli 1600 henkeä. Kävijät olivat hyvin tyytyväisiä ja tapahtumalle toivottiin jatkoa.

Kyläyhdistys järjesti syysmarkkinat sunnuntaina 12.9.2010 klo 11-14 Henttalan tilalla. Mukana oli parisenkymmentä myyjää. Myyntipöydät lainattiin koululta. Markkinoilla oli myös muuta ohjelmaa: Museoviraston arkeologi Simo Vanhatalo kertomassa syksyllä tehdyistä kaivauksista, lapset saivat ratsastaa poneilla ja tutustua maatilan koneisiin. Kyläyhdistys piti tilaisuudessa kahviota. Markkinat olivat suositut ja siellä vieraili n. 300 ihmistä. Parkkipaikkojen riittävyys on ongelma.

 

Kyläyhdistys ideoi yhdessä Porvoon kansalaisopiston kanssa kurssin, jossa valmistetaan Kerkkoosta 1800-luvulta peräisin olevan Amanda Aaltoselle kuuluneen vaateparren mallin mukaan oma Kerkkoon kansanpuku, johon kuuluu pusero, hame, liivi ja essu. Vaatekankaiden kudonta aloitettiin syyskuussa ja valmiiksi vaatteiden on tarkoitus tulla vuoden 2011 aikana. Yhteistyökumppaneina Porvoon kansalaisopistosta ovat olleet kudonnan opettaja Aila Vilander ja ompelun opettaja Mailis Ukkonen.

 

Kuluneen vuoden aikana kyläyhdistys myös kunnosti retkipolkua, joka kulkee Latniityntien päästä Suomenkylään ja sieltä edelleen kevyenliikenteenväyliä pitkin Porvooseen. Tarkoitus on saada polusta sellainen, että sitä pitkin voi kulkea kävellen ja pyörällä. Lisäksi kunnostettiin polkua koululta Jaakkolankallion ja Koppelin kautta ulkoilumajalle. Tämän polun on tarkoitus toimia talvisin myös latupohjana.

 

Osa polun kunnostuksesta tehtiin konetyönä ja osa talkoina. Jaakkolankalliolta ja Koppelista raivattiin talkoilla risuja pois polulta 22.9.2010. Tutustumiskävely uuteen polkuun järjestettiin 3.10.2010. Retkelle osallistui n. 30 henkeä kävellen ja pyörillä.

Tänä vuonna ei järjestetty jouluaskartelua, koska koulun vanhempainyhdistys järjesti askartelutilaisuuden nuorisoseuran joulumarkkinoita varten.

 

Kyläyhdistys tarjosi kirjastolla jouluglögit 13.12.2010.

 

Lisäksi kyläyhdistys otti yhteyttä Itä-Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamieheen kyläsuunnitelman päivittämiseksi. Varsinainen päivitystyö kuitenkin alkoi vasta tammikuussa 2011.

 

Kylätiedote ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa. Ilari Mäkinen vastasi sen kokoamisesta. Kaikissa kylätiedotteissa kyläyhdistys kertoi toiminnastaan sekä hoiti tiedotteen painatuksen ja jakelun.

 

Kerkkoon kylän internet-sivut löytyvät osoitteesta www.kerkkoo.fi. Ilari Mäkinen on toiminut kyläyhdistyksen sivujen ylläpitäjänä ja päivittänyt niitä säännöllisesti.

 

 

MUUTA

Kuluneena vuonna kyläyhdistyksessä ja kyläläisten keskuudessa on keskusteltu paljon Porvoon kaupungin vaikeasta taloustilanteesta, uuden kaupunkistrategian sisältämistä säästötoimista ja niiden vaikutuksista palveluihin.

 

Kyläyhdistys oli mukana tapaamassa porvoolaisia luottamushenkilöitä ja virkamiehiä 18.3.2010 nuorisoseurantalolla, jossa tuotiin esiin näkökulmia Kerkkoosta osana kaupunkistrategiaa. Lisäksi kyläyhdistys teki aloitteen Itä-Uudenmaan kylät ry.:lle, joka järjesti Kerkkoossa Kaupunki ja kylät-keskustelutilaisuuden 21.4.2010.

Kevään aikana erillinen kaupungin työryhmä selvitti Kerkkoon ja Tuorilan koulujen yhdistämistä yhdeksi kouluksi, jolloin toisesta koulusta voitaisiin luopua. Myönteistä tehdyssä selvitystyössä oli se, että Kerkkoon koulua ei esitetty lakkautettavaksi. Kerkkoon koulun vahvuuksiksi todettiin mm. edullisemmat oppilaiden kuljetuskustannukset ja tarvittavat lisärakennuskustannukset sekä sijainti kyläkeskuksessa, jota parhaillaan kaavoitetaan. Työryhmän loppuraportin pohjalta esitettiin Tuorilan koulun lakkauttamista, mutta kaupungin päätöksenteossa se päätettiin säilyttää.

 

Saatiin myös tietää, että osana kaupungin säästötoimia Kerkkoon kirjaston toimitilasta joudutaan luopumaan vuoden loppuun mennessä. Vaarana oli, että kylän kirjastopalvelut lakkaavat. Kun asiasta keskusteltiin yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, valtuutettu Markku Välimäki ehdotti edullisempien korvaavien tilojen etsimisen kirjastolle esimerkiksi koululta. Asiaa selvitettiin ja siitä neuvoteltiin kirjastotoimen, Tilakeskuksen ja Porvoon kaupungin atk-yksikön kanssa. Tarvittavat muutostyöt järjestyivät ja Kerkkoon kirjaston toiminta onnistuttiin säilyttämään. Kyläyhdistys toteutti kirjaston muuton joululoman aikana talkoilla.

 

Lisäksi kyläyhdistyksen kokouksissa on keskusteltu Kerkkoon kaavan tilanteesta, seurattu Kallolan mutkan korjauksen etenemistä, syksyn aikana ilmenneestä ilkivallasta ja uimarannasta. Uimarantaan hankittiin ”Uiminen omalla vastuulla” -kyltti ja uimaranta päätettiin muuttaa kanoottirannaksi. Kanootteja ei voitu kuitenkaan vielä hankkia, koska kaupunki ei tänä vuonna jakanut liikuntapaikkojen rakentamiseen tarkoitettua avustusta.

 

Pitkäaikaista Kerkkoon kirjastonhoitajaa Riitta Malista muistettiin eläkkeelle jäännin yhteydessä elokuussa. Henttalantielle tuli katuvaloja ja Savimäentien varressa olevan vanhan kaivon kansi korjattiin. Kerkkoon hiihtoladuista tehtiin latukartta, joka laitettiin kylätiedotteen liitteeksi, ulkoilumajalle ja internetiin.

 

Viranomaisiin ja päättäjiin on kylän asioissa pidetty kuluvan vuoden aikana yhteyttä eri tavoin. Koska tänä vuonna yhteistyökumppaneita on ollut erityisen paljon isojen hankkeiden toteuttamisen myötä, lähetettiin heille kiitoskortit ja hyvän joulun toivotukset.

 

Kerkkoon kylä ja kyläyhdistyksen toiminta ovat olleet esillä useita kertoja paikallislehdissä vuoden aikana.

 

TALOUSASIAT

Kyläyhdistys sai Kulttuuriviikon järjestämistä varten Porvoon kaupungin kulttuuritoimelta 300 € ja Aktiasäätiö Porvoolta 500 €. Porvoon kaupungin liikuntatoimi ja katuosasto tukivat polun rakentamista. Lisäksi vuoden aikana saatiin SILMU ry:ltä päätökset tuista Kulttuuriviikon järjestämiseksi (n. 7 500 €) ja polun rakentamiseksi (n. 3 500 €). Paikalliset yritykset tukivat rahallisesti Kulttuuriviikon järjestämistä n. 700 €.

 

Kukkapellon kylvämistä varten Porvoon kaupunki antoi talkooavustusta 300 €

 

Koululaisten stipendien sijaan kyläyhdistys lahjoitti tänä vuonna koulun vanhempainyhdistykselle 120 € käytettäväksi kaikkien koulun oppilaiden hyväksi. Lisäksi Kulttuuriviikon kuutamoillallisen tuotto (n. 400 €) annettiin koulun vanhempainyhdistykselle.

 

Kyläyhdistys keräsi kylätiedotteen kautta vapaaehtoista kyläyhdistyksen toiminnan kannatusmaksua, joka oli 5 € hengeltä tai 50 € yritykseltä tai yhdistykseltä.