Kokoukset

Kokouksessa 13.3.2006

Kokouksessa 13.3.2006

Tällä sivulla julkaistaan Kerkkoon kyläyhdistyksen kokousten tiivistelmät.

* * * * *

Seuraava kylätoimikunnan kokous on tiistaina 4.9.2012 klo 18 kirjastossa.

* * * * *

Kylätoimikunnan kokous 8/2012 8.8.2012

Läsnä: Ritva Palmén, Piritta Simola, Paula Teinonen-Lahti, Sari Virtanen ja Ninna Vuorio sekä Marja Nurme.

Käsitellyt asiat:

Keskusteltiin kyläkioski-kahvila -hankeen tilanteesta sekä pohdittiin rahoitusta. Keskusteltiin kulttuuriviikonlopun ja syysmarkkinoiden järjestelyistä. Päätettiin ostaa 15 kpl pukkijalkapöytiä markkinoita varten. Pöytiä voi muutoin vuokrata tarvitseville. Käytiin läpi kyläyhdistyksen ilmoitettavat asiat syksyn kylätiedotteessa ja päätettiin ryhtyä selvittämään uusia kotisivuja.

* * * * *

Kylätoimikunnan kokous 7/2012 11.6.2012

Läsnä: Kari Markkanen, Ilari Mäkinen, Ritva Palmén, Anne Rihtniemi-Rauh, Piritta Simola ja Paula Teinonen-Lahti sekä Marja Nurme.

Käsitellyt asiat:

Keskusteltiin kyläkioski-kahvila -hankeen tilanteesta sekä pohdittiin rahoitusta. Aktia antoi Kulttuuriviikonlopun järjestämiseen apurahan. Keskusteltiin kulttuuriviikonlopun sisällöstä. Keskusteltiin Kerkkoon kaavasta, joka asetetaan näytteille elokuussa.

* * * * *

Kylätoimikunnan kokous 6/2012 14.5.2012

Läsnä: Kari Markkanen, Ritva Palmén, Anne Rihtniemi-Rauh, Sari Salin-Hämäläinen, Piritta Simola, Paula Teinonen-Lahti ja Sari Virtanen sekä Marja Nurme.

Käsitellyt asiat:

Keskusteltiin Vuoden uusmaalainen kylä 2012-juhlasta ja todettiin se onnistuneeksi. Tutustuttiin alustavaan laskelmaan kyläkioski-kahvilan rakennuskustannuksista. Suunniteltiin Kulttuuriviikonloppua kylälle 24.-26.8.2012. Puheenjohtaja kutsuu kylän muut seurat koolle tarkempaa suunnitelmaa varten. Arvottiin kylän kevätsiivouksen palkinto, 20 € lahjakortti. Sen voitti Anne Rihtniemi-Rauh.

* * * * *

Kylätoimikunnan kokous 5/2012 17.4.2012

Läsnä: Teemu Haataja Ritva Palmén, Anne Rihtniemi-Rauh, Piritta Simola, Paula Teinonen-Lahti ja Sari Virtanen.

Käsitellyt asiat:

Keskusteltiin kaupungin järjestämästä Kylät kertovat-tilaisuudesta ja suunniteltiin omaa puheenvuoroa, joka on 23.5.2012 Vessöössä.

Päätettiin hakea rakennuslupaa kyläkioskille ja -kahvilalle. Valmisteltiin vuoden uusmaalainen kylä -juhlaa. Keskusteltiin Kerkkoon kulttuuriviikonlopun ohjelmasta. Päätettiin hakea Aktialta avustusta kulttuuriviikonloppua varten. Lisäksi pohdittiin pukkijalkapöytien hankintaa ja hevosten uittoa joessa.

* * * * *

Kylätoimikunnan kokous 4/2012 15.3.2012

Läsnä: Kari Markkanen, Ilari Mäkinen, Ritva Palmén, Piritta Simola, Paula Teinonen-Lahti ja Sari Virtanen sekä kylän kaupunginvaltuutettu Marja Nurme.

Käsitellyt asiat:

Kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin Paula Teinonen-Lahti, varapuheenjohtajaksi Ilari Mäkinen, sihteeriksi Piritta Simola ja taloudenhoitajaksi Sari Virtanen.

Keskusteltiin Porvoon kaupungin käynnistämästä kylärakennetarkastelusta, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2012. Kylärakennetarkasteluun kuuluu internet-kysely Porvoon kotisivuilla sekä kolme Kylät kertovat -tilaisuutta. Kerkkoon kyläyhdistystä on pyydetty puhumaan tapahtumiin. Päätettiin esitellä toimintaa 23.5.2012 Vessöössä.

Käytiin läpi pumppaamon rakennussuunnittelutyöryhmän työvaihe ja jatkettiin vuoden uusmaalainen kylä-juhlan suunnittelua. Lisäksi ideoitiin kylän kulttuuriviikonloppu-tapahtumaa, joka olisi 24.-26.8.2012.

Päätettiin hakea kulttuurviikonloppuun ja kanoottirannan kunnostukseen avustuksia.

* * * * *

Kylätoimikunnan kokous 3/2012

Läsnä: Ilari Mäkinen, Ritva Palmén, Piritta Simola ja Paula Teinonen-Lahti.

Käsitellyt asiat:

Keskusteltiin Hankirallin järjestelyistä, joihin oltiin hyvin tyytyväisiä.

Käytiin läpi arkkitehdin II luonnoksia pumppaamon korjaamista varten ja suunniteltiin vuoden uusmaalainen kylä 2012 -juhlaa. Lisäksi keskusteltiin Kulttuuriviikonlopun järjestämisestä elokuussa 2012 taas yhdessä muiden kylän yhdistysten kanssa.

* * * * *

Kylätoimikunnan kokous 2/2012

Läsnä: Kari Markkanen, Ritva Palmén, Anne Rihtniemi-Rauh, Piritta Simola, Paula Teinonen-Lahti, Sari Virtanen ja Ninna Vuorio.

Käsitellyt asiat:

Käytiin läpi talvitapahtuman onnistuminen. Kaikki oli mennyt hyvin ja Uusimaa oli kirjoittanut erittäin myönteisen jutun aiheesta. Harmillista oli, että ennen tapahtumaa jouduttiin siivoamaan edellisen vuokralaisen sotkut. Jatkossa tapahtuma pyritään järjestämään vasta iltapäivällä.

Valmisteltiin kyläyhdistyksen vuosikokousta, joka on 12.3.2012 klo 18.30 kirjastossa.

* * * * *

Kylätoimikunnan kokous 1/2012 16.1.2012

Läsnä: Kari Markkanen, Ilari Mäkinen, Ritva Palmén, Anne Rihtniemi-Rauh, Piritta Simola ja Paula Teinonen-Lahti sekä kylän kaupunginvaltuutettu Marja Nurme.

Käsitellyt asiat:

Kerkkoon osuuskunnan perustetaan 24.1.2012 kaikille avoimessa kokouksessa. Keskusteltiin perustamiskokouksen ohjelmasta ja tutustuttiin sääntöluonnokseen.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus kaupungille vanhan pumppaamon käyttötarkoituksen muuttamiseksi on jätetty 22.12.2011. Alustavaksi käsittelyajaksi on arvioitu 6 kk.

Kun rakennusryhmä saa valmiiksi alustavat kustannuslaskelmat muutostöistä, ryhdytään hankkimaan rahoitusta.

Päätettiin, että Ilari Mäkinen ja Paula Teinonen-Lahti menevät allekirjoittamaan kauppakirjan pumppaamorakennuksesta ja määräalan vuokrasopimuksen.

Keskusteltiin talvitapahtuman järjestämisestä ulkoilumajalla 12.2.2012 klo 10-13.

Sovittiin vuosikokouksen asiakirjojen valmistelusta. Erovuoroisia kylätoimikunnan jäseniä ovat Anne Rihtniemi-Rauh, Sari Salin-Hämäläinen, Ninna Vuorio ja Paula Teinonen-Lahti.

Suunniteltiin vuoden uusmaalainen kylä 2012 -juhlaa, joka pidetään Kerkkoon nuorisoseurantalolla su 6.5.2012 klo 15-17.

Keskusteltiin kylän kulttuuriviikonlopun järjestämisestä 24.-26.8.2012.

Kyläyhdistys järjestää viisi Zumban kokeilukertaa urheiluhallissa keskiviikkoisin klo 20-21. Yhden kerran hinta on 5 €.