Kokous 7.6.2011

KERKKOON KYLÄSUUNNITELMA 2011

Kokous 7.6.2011 klo 18-19 Kerkkoon kirjastossa

Paikalla n. 10 henkeä.

Kokouksen kulku:

  1. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti avasi kokouksen. Syötiin jäätelöt viimeisen kokouksen, valmistuvan kyläsuunnitelmatyön ja lämpimän sään kunniaksi.
  1. Käytiin läpi, mitä kyläsuunnitelmatyössä on kevään aikana tehty.
  1. Nuorisoryhmän edustaja Heli Pelkonen ja kaupparyhmän edustaja Piritta Simola kertasivat, miten heidän työryhmänsä ovat selvittäneet.
  1. Käsiteltiin kyläsuunnitelman päivityksen luonnos ja tehtiin siihen muutamia muutoksia. Kyläsuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.
  1. Seuraavana aloitetaan kyläsuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen. Etenkin nuorisotyöryhmän ideoimien hankkeiden toteutus on jo aloitettu.
  1. Keskusteltiin yleisesti kylän kaavoituksesta, maakuntakaavan luonnoksesta sekä siitä, kuinka kyläsuunnitelmatyössä esiteltyjen hankkeiden lisäksi kylässämme eri yhdistykset toteuttavat muita kehittämishankkeita. Vapaaehtoistyö on todella tärkeää!