Toimintakertomus 2011

Kerkkoon kyläyhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2011

YLEISTÄ

Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.3.2011 klo 18.30 Kerkkoon koulun ruokalassa.Kylätoimikunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kylätoimikunnan jäseniä olivat Kari Markkanen, Pentti Martimo, Ilari Mäkinen (varapuheenjohtaja), Ritva Palmén, Anne Rihtniemi-Rauh, Sari Salin-Hämäläinen, Piritta Simola (sihteeri), Paula Teinonen-Lahti (puheenjohtaja), Sari Virtanen (rahastonhoitaja) ja Ninna Vuorio. Lisäksi kokouksissa oli läsnäolo- ja puheoikeus kylän kaupunginvaltuutetulla Marja Nurmella.

Pentti Martimo erosi omasta pyynnöstään kylätoimikunnasta 3.11.2011.

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA

Porvoon kaupunki joutui luopumaan erillisistä Kerkkoonkirjaston vuokratiloista taloudellisista syistä joulukuussa 2010 ja Kerkkoon kirjastoa uhkasi lakkauttaminen. Kyläläisten aktiivisuuden ansioista kirjastolle löydettiin kuitenkin maksuttomat tilat koululta ja kirjasto onnistuttiin säilyttämään.

Kirjaston tupaantuliaiset pidettiin avoimien ovien tapaan keskiviikkona 2.2.2011, jolloin tarjolla oli kirjastokävijöille kahvia, mehua ja pullaa. Klo 18 pidettiin pieni ohjelmallinen tilaisuus, jossa kirjastotoimenjohtaja Terttu Lehtola piti pienen puheen, monet vierailijat onnittelivat kirjastoa erilaisin lahjoin sekä 1.-2. luokka esitti Aakkoslaulun.

Vuonna 2011 kyläyhdistys järjesti talvitapahtuman laskiaissunnuntaina 13.2.2011 klo 10-13 Kerkkoon ulkoilumajalla. Tapahtumassa saattoi hiihtää, laskea mäkeä, kokeilla kahvakuulailua, ostaa paistettua makkaraa tai kahviosta laskiaispullia ja lämmintä juotavaa, ajella moottorikelkan tai mönkijän kyydissä ja osallistua aarteenetsintään valokuvasuunnistuksen avulla. Talvitapahtumassa oli lisäksi Nuori yrittäjyys-hankkeen yritys Beauty Dreams NY, joka piti talvisen ihon hyvinvoinnin tietoiskuja ja antoi pientä maksua vastaan käsihoitoa ja hierontaa. Erittäin kovasta pakkasesta huolimatta tapahtumaan osallistui useita kymmeniä henkilöitä.

Tammikuussa 2011 aloitettiin Kerkkoon kyläsuunnitelman päivitys. Kutsu osallistua kyläsuunnitelmatyöhön jaettiin kaikkiin kylän kotitalouksiin kylätiedotteen mukana ja kyläsuunnitelmatyön etenemisestä tiedotettiin kylätiedotteessa, kylän ilmoitustaululla ja kylän internet-sivuilla. Kyläsuunnitelmatyössä oli apuna Itä-Uudenmaan kylät ry.:stä kyläasiamies Kim Malms. Ensimmäisessä kokouksessa 12.1.2011 käytiin läpi Kerkkoon ensimmäinen kyläsuunnitelma vuodelta 2004 ja todettiin, että monet siinä esitetyistä parannusehdotuksista on toteutettu. Ensimmäisen kyläsuunnitelman teemana oli ympäristö ja uuden kyläsuunnitelman teemaksi valittiin kylän palvelut.

Yhteensä kyläsuunnitelmakokouksia pidettiin neljä kertaa. Kyläsuunnitelmatyössä käsiteltiin olemassa olevia palveluja ja tiloja sekä pohdittiin, mitä pitäisi kehittää. Kehittämiskohteiksi valittiin nuorten työllistäminen sekä kylän kauppapalvelut, joiden tarkempaa selvitystä ja suunnittelua varten perustettiin kaksi työryhmää. Valmis kyläsuunnitelman päivitys julkaistiin kesäkuussa 2011.

Kerkkoon nuorisoseura ryhtyi vetämään nuorison työllistämiseen liittyvää hanketta ja kyläyhdistys jatkaa kauppa-asiaan liittyvää suunnittelua. Kyläyhdistys on ostamassa Porvoon Vedeltä vanhaa puhdistamorakennusta ja vuokraamassa sen alta maa-aluetta Porvoon kaupungilta. Rakennus on tarkoitus remontoida kylän yhteiseksi kokoontumistilaksi ja paikaksi tarjota pienimuotoisesti erilaisia palveluita kyläläisille.

Kerkkoon kyläsuunnitelmatyö poiki myös hankkeen, jonka myötä Porvoon Tilakeskus laajensi yhtä koulun luokkahuonetta ja seurakunnan kerho sekä koulun iltapäiväkerho muuttivat sinne vuokralaisiksi. Näin saatiin koulun tilojen käyttöä tehostettua, seurakunnan kerhon vuokra edullisemmaksi ja kerholaisille paremmat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet.

Toimintasuunnitelmassa keväälle suunniteltu teatteriretki ei toteutunut, sillä teimme niin tiivisti kyläsuunnitelma.

Toukokuun alussa kyläyhdistys osallistui kaupungin tienvarsien siivoustalkoisiin. Kyläyhdistys tiedotti asiasta, hankki jätesäkkejä Porvoon kaupungilta ja jakoi niitä kyläläisille. Tällä kertaa siivous toteutettiin niin, että halukkaat siivoojat ilmoittivat ”siivousreittinsä” kyläyhdistykselle. Näin saatiin kartoitettua, mitkä tieosuudet kylässä on siivottu. Kaikkien siivoukseen osallistuneiden kesken arvottiin 20 € lahjakortti, jonka voitti Anne Rihtniemi-Rauh.

Kylän kanoottirantaa kunnostettiin tilaamalla ja levittämällä sinne kuormallinen hiekkaa.

Toimintasuunnitelmassa mainittua kesätapahtumaa ei järjestetty, sillä tiedettiin syyskuussa olevan kylässä kolme isoa tapahtumaa peräkkäisinä viikonloppuina: syysmarkkinat, SM-ralli ja koulun 110 v. juhlat.

Alkusyksystä 2011 Kerkkoon kyläyhdistys julkaisi kirjan Vuodenkierto Kerkkoon kylässä. Kirjaan on koottu ylioppilas J. E. Tuomalan Kerkkoosta 1800-luvun lopulla keräämiä vuodenkiertoon liittyviä uskomuksia, enteitä ja tapoja, joita on täydennetty nykypäivän nimipäivillä. Kirjaa voi käyttää esimerkiksi merkkipäiväkirjana tai yhden vuoden päiväkirjana, sillä kirjassa on runsaasti muistiinpanotilaa. Kirjan kuvitus on toteuttu kylän maisemista. Kirjan on toimittanut Piritta Simola, kuvittanut Johanna Taskinen ja taittanut Kaisa Viitanen.

Kyläyhdistys järjesti syysmarkkinat sunnuntaina 11.9.2011 klo 11-14 Henttalan tilalla. Mukana oli parisenkymmentä myyjää ja markkinoiden teemana oli lähiruoka. Myyntipöydät lainattiin koululta. Markkinoilla oli myös muuta ohjelmaa: lapset saivat ratsastaa poneilla ja tutustua maatilan koneisiin. Kyläyhdistys piti tilaisuudessa kahviota. Markkinat löivät tänä vuonna kaikki kävijäennätykset ja siellä vieraili n. 800 – 1 000 henkeä.

Syysmarkkinoilla esiteltiin edellistalvena yhteistyössä Porvoon kansalaisopiston kanssa järjestämällä kurssilla valmistettu Kerkkoon kansanpuku. Puvun esikuvana on ollut 1800-luvulta peräisin ollut, kerkkoolaiselle Amanda Aaltoselle kuulunut vaateparsi. Kerkkoon kansanpukuun kuuluu pusero, hame, liivi ja essu. Puvun kankaiden kudonta- ja ompeluohjeet ovat kylän kotisivuilla kaikkien halukkaiden saatavilla. Pukuun on suunniteltu ja teetetty yhteistyössä kultasepänliike Aurumin kanssa koru.

Kerkkoossa järjestettiin 17.9.2011 SM-rallin erikoiskoe. Kyläyhdistys oli yhdessä kylän muiden yhdistysten kanssa auttamassa järjestelyissä: myymässä päästylippuja ja ohjaamassa pysäköintiä. Yhdistysten tuotto jaettiin kaikkien kesken tasan.

Kuluneen vuoden aikana kyläyhdistys myös kunnosti kylältä ulkoilumajalla kulkevaa latupohjaa. Reitin varrelle rakennettiin siltoja ojien yli ja asennettiin ojarumpuja.

Vanhan puhdistamorakennuksen remontoinnin suunnittelemiseksi perustettiin rakennusryhmä, johon kuuluvat arkkitehti Matti Vuorio, rakennesuunnittelija Lauri Palmén, sähkösuunnittelijat Pasi Reinistö ja MSV Sähkösuunnittelu, sisustussuunnitelija Mirsa Kaartinen, kaupan toimintojen suunnittelija Mirva Moisio, rakennustyön ja kustannuslaskennan ammattilaiset Pia Pesonen ja Jari Vaara sekä kyläyhdistyksestä puheejohtaja Paula Teinonen-Lahti ja sihteeri Piritta Simola. Vielä etsitään LVI-suunnittelijaa ja vastaavaa työnjohtajaa. Ryhmän kokoukset pidettiin 4.11.2011 ja 28.11.2011. Vuoden lopussa jätettiin suunnittelutarveratkaisuhakemus puhdistamon käyttötarkoituksen muuttamiseksi.

Lisäksi kyläyhdistys osallistui Kerkkoon nuorisoseuran järjestämiin joulumarkkinoihin 20.11.2011.

Toimintasuunnitelmassa mainitut jouluglögit jäivät tänä vuonna tarjoamatta.

Kylätiedote ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa. Ilari Mäkinen vastasi sen kokoamisesta. Kaikissa kylätiedotteissa kyläyhdistys kertoi toiminnastaan sekä hoiti tiedotteen painatuksen ja jakelun.

Kerkkoon kylän internet-sivut löytyvät osoitteesta www.kerkkoo.fi. Ilari Mäkinen on toiminut kyläyhdistyksen sivujen ylläpitäjänä ja päivittänyt niitä säännöllisesti.

MUUTA

Kyläyhdistys osallistui Itä-Uudenmaan kylät ry.:n tiedotustilaisuudeen Uudenmaan maakuntakaavasta ja jätti lausunnon kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnoksessa Kerkkoo on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kyläksi.

Kerkkoossa kävi keväällä 2011 vierailemassa kyläyhdistyksen aktiivisia ihmisiä Latviasta ja heille esiteltiin kirjastossa kylämme toimintaa.

Naapurikylät Vanhamoisio, Kaarenkylä, Tuorila, Virtaala ja Saksala perustivat kuluneen vuoden aikana Pohjois-Porvoon kaupunginosayhdistys ry.:n. Kerkkoon kyläyhdistys on esittänyt uudelle yhdistykselle kutsun kahville, mutta yhteistä tapaamista ei ole vielä saatu järjestymään.

Lisäksi kyläyhdistyksen kokouksissa on keskusteltu Kerkkoon kaavan tilanteesta ja Kerkkoon osuuskunnan perustamisesta.

Kerkkoo valittiin joulukuussa 2011 Uudenmaan vuoden kyläksi. Perusteluissa todettiin, että ”Kerkkoon kyläläisten yhteistoiminta on esimerkillistä ja kaikki ikäluokat mukaan kokoavaa. Kylän toimintaa ohjaa käytännön läheinen, vahva kyläsuunnitelma.”

Viranomaisiin ja päättäjiin on kylän asioissa pidetty kuluvan vuoden aikana yhteyttä eri tavoin.

Kerkkoon kylä ja kyläyhdistyksen toiminta ovat olleet esillä useita kertoja paikallislehdissä, radiossa ja TV:ssä vuoden aikana.

TALOUSASIAT

Kyläyhdistys sai Uudenmaan Kulttuurirahastolta ja Aktia-säätiöltä apurahat Vuodenkierto Kerkkoon kylässä –kirjan julkaisua varten. Maaseudun kehittämisyhdistys Silmu ry. on antanut tukea polkuhankkeelle. Kulttuuriviikon 2010 tukirahoja odotellaan edelleen. Kanoottirannan hiekan uusimista varten Porvoon kaupunki antoi talkooavustusta.

Kuluneen vuoden aikana kyläyhdistys vaihtoi tilin Osuuspankista Aktia-pankkiin. Syynä olivat pienempien palvelumaksujen tavoittelu ja mahdollisuus turvata apurahat jatkossakin.

Koululaisten stipendien sijaan kyläyhdistys lahjoitti tänä vuonna koulun vanhempainyhdistykselle rahasumman käytettäväksi kaikkien koulun oppilaiden hyväksi.

Kyläyhdistys keräsi kylätiedotteen kautta vapaaehtoista kyläyhdistyksen toiminnan kannatusmaksua.