Kyläsuunnitelma 2011 – aloituskokous 12.1.2011

Kerkkoon kyläsuunnitelman päivittäminen

Aloituskokous 12.1.2011 klo 18 Kerkkoon kirjastossa

MUISTIO

Paikalla n. 20 kyläläistä ja kyläasiamies Kim Malms Itä-Uudenmaan kylät ry.:stä

1. Kerkkoon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti esitteli vanhaa kyläsuunnitelmaa vuodelta 2004. Todettiin, että edellisen kyläsuunnitelman painopistealueet olivat kylän ympäristön kehittämisessä. Suurin osa hankkeista on toteutunut. Tällä kertaa kyläsuunnitelmassa on tarkoitus miettiä erityisesti palveluiden järjestämistä.

2. Kyläasiamies Kim Malms kertoi sosiaalisista yrityksistä ja osuuskunnista, niiden mahdollisuuksista saada erilaisia tukia ja yrityksen perustamiseen liittyvästä avusta. Hän myös antoi erilaisista toimivista hankkeista esimerkkejä.

3. Keskusteltiin pienissä ryhmissä, millaisia palveluita kylälle toivotaan.

Koonti keskustelusta:
– ollaan tyytyväisiä nykyisiin palveluihin, kun vain saadaan säilyttää ne
– postipalvelut (korvaus/sitoutuminen aukioloon tulee selvittää)
– kauppa/lähiruokatoiminta/kioski/kahvila toiminnan tehostaminen
– kirpputori/kierrätyskeskus
– kylän lääkekaappi
– Veikkaus-piste (kallis alkuinvestointi)
– päivähoitopalvelut
– työpaikkojen välitys/lastenhoitoapu/apurinki/nuorten kesätyörinki
– uimaranta
– pyörätiet/pientareen levennys
– terveyspalvelut
– esikoulu
– juttutupa ikäihmisille
– kerhot ja harrastukset mm. teatteri
– viikonloppukurssit
– kampaaja, hieroja, kosmetologi, jalkojen hoitaja, kynsienhoitaja

Lisäksi keskusteltiin, missä paikassa palvelut tulisi järjestää.
Pohdittiin, voidaanko kartoittaa nykyiset kylän vapaat tai osa-aikaisessa käytössä olevat tilat ja tehostaa niiden käyttöä vai pitääkö toimintaa varten rakentaa uusia ajanmukaisia tiloja.

Seuraava kyläsuunnitelmakokous sovittiin pidettäväksi torstaina 3.2.2011
klo 18 Kerkkoon kirjastossa (Savimäentien 6, koulun ruokalarakennus).

Lämpimästi tervetuloa!